Search
Search
Meny
Background

Hovedbudskap til presse og politikere

Eventbransjen trenger bedre og langsiktig krisehjelp – nå!

Vår sak oppsummert:

Koronakrisen har ført til bråstans for norsk eventbransje. Uten bedre og langsiktig krisehjelp frykter vi massekonkurser, tap av arbeidsplasser og kompetanse. Det vil få dramatiske konsekvenser for tilbudet av møteplasser som er verdifulle for folk i hele landet, og de tusenvis av menneskene som er en del av vår næringskjede – fra teknikere og artister til sjåfører, servitører og mange flere.

Vi var de første som ble nedstengt – og blir nok de siste som får starte opp igjen. Samtidig treffer ikke krisepakkene som Stortinget har vedtatt eventbransjen. Vi faller mellom to stoler og har blitt en kasteball mellom ulike departement. For å sikre fremtiden til norsk eventbransje må vi få bedre og mer tilpasset langsiktig støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår viktige næringskjede.


Bakgrunn

Norsk eventbransje er i en kritisk situasjonen. Arrangementer med over 200 personer er foreløpig forbudt, og det er høyst usikkert når det vil bli lov å gjennomføre arrangementer med flere deltagere.

 

For eventbransjen står viktig omsetning og aktivitet i fare over lang tid. Likevel treffer ikke krisepakkene som Stortinget har vedtatt. Vi faller mellom to stoler og vi har blitt en kasteball mellom ulike departementer. Eventbransjen har ikke rett på støtte for avlyste arrangement, slik som kultur og idrett. Og kontantstøtten treffer svært dårlig da vi er en prosjektorientert næring med store sesongsvingninger i inntektsstrømmen.

 

En undersøkelse gjennomført av Opinion viser at eventbyråene i snitt taper halvparten av sin omsetning på grunn av koronakrisen. En fjerdedel av byråene tror ikke de overlever tredje-kvartal 2020 dersom det ikke skjer noe med smitteverntiltakene eller det kommer flere kompensasjonsordninger. Mer enn 1 av 3 byråer tror ikke de klarer seg ut 2020 uten kompensasjonsordninger hvis smitteverntiltakene fortsetter.

 

Kollapser eventbransjen vil en hel næringskjede vakle

Eventbransjen består av nesten 800 små og store eventbyråer, fra Kirkenes til Lindesnes. Vi sysselsetter mer enn 30 000 mennesker, som skaper lokalt næringsliv, verdier og aktivitet. Vår næring er dynamoen i en lang næringskjede som bidrar til at folk kan møtes og dele verdifulle opplevelser.

 

Uten målrettede tiltak og forbedret krisestøtte kan store deler av eventbransjen kollapse, og en hel næringskjede vakle. Det vil få ødeleggende konsekvenser for flere andre, som idrett, reiseliv, kultur og lokalt næringsliv.

 

Når vi ikke lenger kan skape store arrangementer, forsvinner store deler av levebrødet til alle de tusenvis av menneskene som på ulike måter bidrar til et vellykket arrangement. Lokale leverandører og selskaper vil oppleve bortfall av betydelig omsetning og verdiskapning. Bedrifter innen hotell-, kultur-, teknikk, reise- og logistikkbransjen vil miste sin absolutt viktigste inntektsgenerator.

 

Å få lov til å drive virksomheten vår er den beste krisehjelpen eventbransjen kan få. Men nå er det ikke mulig for oss som lever av arrangementer fra 200 til flere tusen deltagere, og det er få som planlegger et stort arrangement. Vi står tilbake med brukket rygg, null forutsigbarhet og er i akutt fare for å bli utradert for godt. For å overleve må eventbransjen få bedre og mer tilpasset langsiktig støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår viktige næringskjede.

 

HOVEDBUDSKAP:
BRÅSTANS FOR NORSK EVENTBRANSJE. ABSOLUTT HELE ÅRET ER TAPT. VI TRENGER BEDRE OG TILPASSET LANGSIKTIG KRISEHJELP – NÅ!

 

I eventbransjen sørger vi for trygge og vellykkede arrangement over hele Norge. Koronakrisen har ført til bråstans for oss. Uten bedre og mer tilpasset langsiktig krisehjelp frykter vi massekonkurser og tap av tusenvis av ansatte. Dette vil føre til dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er en del av vår næringskjede.

 

Vår bransje består av nesten 800 små og store eventbyråer, fra Kirkenes til Lindesnes. Vi sysselsetter mer enn 30 000 mennesker samtidig som vi bidrar til lokalt næringsliv og verdiskapning. Vi lever av å skape små og store arrangementer for bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

 

Eventbyråene er dynamoen i en lang næringskjede av reiseliv, idrett og kultur, som bidrar til at folk kan møtes og dele verdifulle opplevelser. Nå er det forbudt å drive med vår næringsvirksomhet. Alle som har sin arbeidsplass i et eventbyrå har fått revet bort livsgrunnlaget sitt på ubestemt tid. Samtidig treffer ikke krisepakkene som Stortinget har vedtatt. Store deler av årets omsetning er tapt eller satt på vent.

 

Vi har ikke rett til støtte for avlyste arrangementer slik som kultur og idrett har. Dessuten treffer kontantstøtten til næringslivet oss svært dårlig da vi er prosjektorientert næring med store sesongsvingninger i inntektsstrømmen. Ordningen dekker kun midlertidig svikt i inntektene, men for mange av våre medlemmer er ikke det dekkende. For vår del er det ikke snakk om midlertidig svikt nå i vår- eller sommermånedene. På grunn av uforutsigbare rammebetingelser vegrer kundene seg fra å bestille våre tjenester og mange av våre ansatte er i permisjon og kan ikke produsere arrangementer innen de gjeldende rammebetingelser.


Uten langsiktig og forbedret hjelp vil en hel næringskjede vakle. Det vil få dramatiske konsekvenser for lokalt næringsliv, kulturliv og reiseliv. Når vi ikke lenger kan skape store arrangementer, forsvinner også store deler av omsetningen til alle vi samarbeider med – fra hoteller, tekniske leverandører og artister, til transport og catering. Og mange flere.

 

Vi er på mange måter en usynlig bransje, men samtidig helt avgjørende for at hoteller kan arrangere konferanser og for at deltakerne på konferansen kan høre hva som blir sagt fra scenen. Eventbyråene er også de som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mer. Alt dette arbeidet vises ikke nødvendigvis, men er helt avgjørende for en suksessfull konferanse.

 

Sammen med idretts-, kultur- og reiselivsnæringen, skaper eventbransjen verdifulle arrangementer, møter og konferanser i hele Norge. Nå står vi tilbake med brukket rygg, null forutsigbarhet og er i akutt fare for å bli utradert for godt. Å få lov til å drive virksomheten vår er den beste krisehjelpen vi kan få. Men nå er det ikke mulig for oss som lever av arrangementer fra 200 til flere tusen deltagere, og det er en enorm usikkerhet om noen i det hele tatt vil planlegge et stort arrangement. For å overleve må eventbyråene få bedre og mer tilpasset langsiktig støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår viktige næringskjede.
 

FAKTA
 • I Norge består eventbransjen av 800 selskaper, over hele landet. Eventbyråene omsetter for ca. 3 milliarder kroner årlig, og er knutepunktet for en rekke andre bransjer innen idretts-, kultur- og reiselivsnæringen. Byråene har mer enn 5000 ansatte, og sysselsetter mer enn 30 000 mennesker hvert år.
 • Eventbyråene lever av å skape store og små arrangementer for bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.
 • Arrangementer med over 200 personer er foreløpig forbudt, uten at det er kommet noen ny dato for vurdering. Arrangementer med over 500 personer er foreløpig forbudt frem til 1. september, og det er høyst usikkert når det vil bli lov å gjennomføre arrangementer med flere deltagere. For eventbransjen står viktig omsetning og aktivitet i fare over lang tid.
 • Krisepakkene, slik de er lagt frem og vedtatt av Stortinget, gjør at bransjen faller mellom to stoler. Eventbyråene har ikke rett på støtte for avlyste arrangement, slik som kultur og idrett, og kontantstøtten treffer svært dårlig siden bransjen er prosjektorientert næring med store sesongsvingninger i inntektsstrømmen.
 • Uten målrettede tiltak og forbedret krisestøtte kan store deler av bransjen kollapse. Undersøkelser gjennomført av Opinion viser at eventbyråene taper i snitt halvparten av omsetningen sin på grunn av koronakrisen. Rundt 50% av byråene hadde budsjettert for over 50 arrangementer i 2020, og de fleste har fått mange avlysninger. 6 av 10 byråer har permittert 75% eller flere av sine ansatte i perioden etter 12. mars.
 • En fjerdedel av byråene svarer at de ikke overlever tredje-kvartal 2020 dersom det ikke skjer noe med smitteverntiltakene eller kommer flere kompensasjonsordninger, og flere enn 1 av 3 byråer tror ikke de vil klare seg ut 2020 uten kompensasjonsordninger om smitteverntiltakene fortsetter.
Q & A

 

Q: Hvem er eventbransjen?

Vi 800 små og store selskaper i hele Norge som lever av å skape store og små arrangementer for bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Eventbyråene er de som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mer. Alt dette arbeidet vises ikke nødvendigvis, men er helt avgjørende for en suksessfull og trygg konferanse. For å overleve må eventbransjen få bedre og mer tilpasset langsiktig støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår viktige næringskjede - fra hoteller, tekniske leverandører og artister, til transport og catering.

 

Q: Hvorfor søker dere ikke på kulturpakken, eller kontantstøtten?

Vi faller mellom to stoler. Vi har ikke rett på støtte for avlyste arrangementer slik som kultur og idrett, og kontantstøtten treffer oss svært dårlig fordi den bare dekker midlertidig svikt i inntektene. For vår del er det ikke snakk om midlertidig svikt nå i vår- eller sommermånedene. Absolutt hele året er tapt. Alt er satt på vent. Dersom det ikke kommer krisepakker som treffer vår næring mer målrettet, frykter vi massekonkurser, tap av tusenvis av arbeidsplasser, og dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er del av vår næringskjede.

 

Q: Hva skjer hvis ikke eventbransjen får bedre tilpasset krisehjelp?

Uten tilpasset og langsiktig krisehjelp, står vi overfor en svært dramatisk situasjon. Vi frykter massekonkurser og tap av tusenvis av ansatte. Dette er dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er del av vår næringskjede.


Det anslås at mellom 75-90% av alle norske eventselskap vil dø ut. Mangfoldet av aktører og ressurser som utgjør eventnæringen skaper sammen store verdier, som igjen har store ringvirkninger for reiseliv og kulturliv i hele Norge.

 

Når vi ikke lenger kan skape store arrangementer, forsvinner også store deler av omsetningen til alle vi samarbeider med – fra hoteller, tekniske leverandører og artister, til transport og catering. Det betyr at man uten bedre og langsiktig tilpasset støtte vil ramme langt flere enn de næringen i seg selv sysselsetter. 

 

Q: Hvorfor kommer dere så sent på banen, er dere ikke litt sent ute?

Vi har arbeidet i en lengre periode, men har ikke nådd frem. Regjeringen har lovet å tilpasse støtten og krisepakkene, og gjøre nødvendige justeringer underveis.

 

Selv om samfunnet gradvis åpner opp igjen, er ikke konsekvensene av koronakrisen over for oss.

 

Vi lever av at store folkemengder møtes, men det er høyst usikkert når det vil bli lov å gjennomføre arrangementer med flere enn 200 deltakere. I tillegg legger smittevernreglene, som vi støtter fullt ut, begrensninger på hvor mange deltakere man kan ha i et lokale. Det betyr at man må ha et relativt stort lokale, også for å få plass til 200 mennesker. 

 

Uten bedre og mer tilpasset langsiktig krisehjelp til eventbyråene frykter vi massekonkurser, tap av tusenvis av ansatte, og dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er del av vår næringskjede.

 

Q: Hva skiller dere fra andre som har fått eller ikke har fått hjelp?

Vi har fått forbud mot å drive med vår næringsvirksomhet, men vi faller helt utenfor krisepakkene Stortinget har vedtatt.

 

Vi er svært viktig for reiselivet og kulturlivet, men har ikke rett til støtte for avlyste arrangementer slik som kultur og idrett. Men kompensasjonsordningen for næringslivet dekker bare midlertidig svikt i inntektene. For vår del er det ikke snakk om midlertidig svikt nå i vår- eller sommermånedene. Absolutt hele året er tapt, alt er satt på vent og det høyst uvisst hvor lenge vår bransje vil måtte leve med dagens forbud. Vi er derfor helt avhengig av forutsigbarhet rundt når vi igjen kan avholde arrangementer – og bedre og mer tilpasset langsiktig støtte for å overleve.

 

Q: Hvorfor trenger vi eventbransjen?

Vi eksisterer over hele landet, vi er store og små eventbyråer, som samarbeider tett med lokale leverandører og lokalt næringsliv. Vi er på mange måter en usynlig bransje, men er helt avgjørende for at hoteller kan arrangere konferanser og for at deltakerne på konferansen kan høre hva som blir sagt fra scenen, enten det er en politiker eller professor som snakker. Vi er de som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mere. Alt dette arbeidet synes ikke, men er helt avgjørende for en suksessfull konferanse.

 

Vi bidrar til betydelige inntekter for andre bransjer og næringer, og til lokal verdiskapning. Gjennom interne eventer styrker vi arbeidsplassene til folk, vi utvikler og styrker kunnskapen og relasjonene mellom folk. Vi sørger for å gi samfunnet gode opplevelser, og tilrettelegger for viktig relasjonsbygging slik at verdifulle kontakter kan knyttes.

 

Nå står vi igjen med brukket rygg, null forutsigbart og akutt fare for å bli utradert for godt. Uten bedre og mer tilpasset langsiktig krisehjelp frykter vi massekonkurser, tap av tusenvis av ansatte, og dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er del av vår næringskjede.

 

Q: Kan ikke bedrifter og organisasjoner bare stå for arrangementene sine selv. Er ikke dere bare mellommenn?

Vi er helt sentrale aktører i planleggingen og gjennomføring av ulike arrangement. Ikke minst for at arrangementene skal gjennomføres på en trygg og god måte. Dette har vi gjort i over 20 år, og vi kjenner hele næringskjeden. For at arrangementene skal bli vellykket involverer vi et stort antall aktører og ressurser. Vi er ikke mellommenn, vi er dynamoen som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mere. Alt dette arbeidet synes ikke, men er helt avgjørende for en suksessfull konferanse.

 

På et enkelt arrangement har vi ansvar for svært mange underleverandører. Kunden forholder seg imidlertid kun til én leverandør -og det er oss. Vi vet at det er mange detaljer som må på plass for å sikre at arrangementet blir vellykket og trygt. Det er ikke uten grunn at regjeringen under krisen har satt krav til at det kun skal være ansvarlige arrangører som kan holde ulike offentlige arrangement. En ansvarlig arrangør har kompetanse og erfaring, som sørger for at alle sikkerhetsaspekter er hensyntatt og ivaretatt.

 

Vi kjenner mangfoldet av aktører og ressurser som involveres i arrangementene. Det er nettopp slik vi klarer å levere verdifulle og trygge opplevelser for en mangfoldig kundemasse. Vi har lang erfaring og kompetanse som ikke er lett erstattelig.

 

Q: Hvilke konsekvenser ser dere for dere uten tilpasset og langsiktig hjelp fra myndighetene?

Uten bedre og mer tilpasset langsiktig krisehjelp frykter vi massekonkurser, tap av tusenvis av ansatte, og dramatiske og langvarige konsekvenser for alle som er del av vår næringskjede.

 

Vi er på mange måter en usynlig bransje, men er helt avgjørende for at hoteller kan arrangere konferanser og for at deltakerne på konferansen kan høre hva som blir sagt fra scenen, enten det er en politiker eller professor som snakker. Vi er også de som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mere. Alt dette arbeidet synes ikke, men er helt avgjørende for en suksessfull konferanse.

 

Sammen med kulturlivet og reiselivsnæringa, skaper eventbransjen verdifulle arrangementer, møter og konferanser i hele Norge. Nå står vi igjen med brukket rygg, null forutsigbart og akutt fare for å bli utradert for godt. Å få drive virksomheten vår er den beste krisehjelpen vi kan få. Men nå er det ikke mulig for oss som lever av arrangementer fra 200 til flere tusen deltagere, og det er en enorm usikkerhet om noen i det hele tatt vil planlegge et stort arrangement i det hele tatt. For å overleve må eventbransjen bedre og mer tilpasset langsiktig støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår viktige næringskjeder.

 

Q: Hvorfor er det viktig at eventbransjen skal overleve?

Vi frykter at Norge vil miste en bransje som bidrar til betydelig verdiskapning, kunnskapsheving og trygge konferanser. Vi er flere titusen talls ansatte som arbeider for å gi hele bedrifts Norge og det offentlige trygge arenaer for de gode opplevelsene.

 

Vi er på mange måter en usynlig bransje, men er helt avgjørende for at hoteller kan arrangere konferanser og for at deltakerne på konferansen kan høre hva som blir sagt fra scenen, enten det er en politiker eller professor som snakker. Vi er også de som organiserer alt fra transport til og fra konferansen, servering, underholdning med mere.

 

Hvis Norge fortsatt skal ha tilgang på ansvarlige arrangører som skaper trygge arenaer hvor de verdifulle opplevelsene finner sted, da trenger vi forutsigbarhet om fremtidig drift og tilpasset og forbedret støtte. Det er avgjørende for absolutt alle i vår enorme næringskjeder.

 

 

Mal for medieutspill

Kan brukes som Utgangspunkt til Utspill fra Medlemsbedrifter i lokalmedia eller som egne utspill

 • Frykter dramatiske ringvirkninger for lokale leverandører og næringsliv: - Eventbransjen omsetter for 3 milliarder kroner årlig, og sysselsetter flere enn 30 000 mennesker utenfor bransjen rundt om i hele landet. De 800 små og store eventbyråene bidrar til betydelige inntekter og verdiskapning for andre bransjer og næringer, heriblant de lokale leverandørene og lokalt næringsliv. Jeg frykter at kollaps i eventbransjen vil medføre store og ødeleggende konsekvenser, sier Navn Navnesen.
 • Bekymret for hotell- og reiselivet i distriktene: - Slik situasjonen er nå, har vi all grunn til å frykte at hotell- og reiselivsnæringen i distriktene vil rammes svært hardt av kollaps i eventbransjen. Det er for meg uforståelig, at en bransje som omsetter for ca. 3 milliarder kroner årlig, og som sysselsetter 30 000 mennesker utenfor egen bransje, ikke har fått bedre og langsiktig tilpasset krisehjelp fra staten. Bransjen skaper i samarbeid med norsk hotell- og reiselivsnæring betydelig verdiskapning og omsetning for lokalt næringsliv. Hotell- og reiselivsbransjen risikerer å miste en viktig samarbeidspartner, som i over 20 år har skapt trygge arenaer hvor folk kommer sammen for verdifulle opplevelser langs hele landet, sier Navn Navnesen.
 • Mørke skyer i horisonten for kongress- og møtebransjen: - Før koronaepidemien, arrangerte eventbransjen møter og konferanser i hele Norge. Til en mangfoldig kundemasse. Etterspørselen etter ansvarlige arrangører som kan planlegge og gjennomføre vellykkede arrangement kommer fra bedriftsnorge, organisasjonsnorge og det offentlige. Nå frykter jeg at vi etter koronaen ikke vil ha en levedyktig møte- og kongressbransje. For eventbransjen har ikke fått statlig krisehjelp – til tross for at de lever med driftsforbud, at byråene i snitt taper halvparten av sin omsetning pga. krisen, og 1 av 3 byråer frykter konkurs innen utgangen av 2020, sier Navn Navnesen.
 • Redd for svekket lokaltilbud i hele Norge: - Etterspørselen etter arrangement, møter og konferansen er ikke forbeholdt Oslo, Bergen og Stavanger. Evenbransjen har i mer enn 20 år planlagt og arrangert eventer fra Kirkenes i nord til Lindesnes i sør. I tettsteder, bygder, kommuner og fylker over hele landet. Nå står eventbransjen med driftsforbud, men det er en tid etter koronaen. Og – etterspørselen etter ansvarlige arrangører som kan planlegge og gjennomføre trygge arrangement hvor mennesker samles til vellykkede opplevelser vil stabiliseres. Jeg frykter at tilbudet innen lokal kultur, idrett, reiseliv- og hotellnæring vil svekkes kraftig som følge av en svekket eventbransje. Vi kan se langt etter et rikt kulturliv i distriktene, sier Navn Navnesen.
 • Vesentlig inntektsbortfall for 30 000 mennesker over hele landet: - Over hele landet risikerer nå over 30 000 mennesker dramatisk inntektsbortfall som følge av at eventbransjen ikke har fått bedre og tilpasset krisestøtte fra staten. Bransjen som er et knutepunkt for en rekke andre bransjer innenfor kultur-, idretts- og reiselivsnæringen, omsetter for ca. 3 milliarder kroner årlig og bidrar til betydelig omsetning og verdiskapning for andre seg selv. Med sin lokale tilstedeværelse, sysselsetter eventbyråene mer enn 30 000 mennesker rundt om i hele landet – hvert eneste år. Kollapser eventbransjen, mister vi den absolutt viktigste omsetnings- og inntektsgeneratoren for bedrifter i hotell, kultur, teknikk, og reise- og logistikkbransjen. Det er krise på krise, det!, sier Navn Navnesen.
 • Det finnes en tid etter koronaen – også for arrangementsnorge: - Konsekvensene av koronakrisen har vært alvorlige for mange bedrifter og bransjer. Og - mange har heldigvis fått hjelp. Eventbransjen lever med driftsforbud, eventbyråene har i snitt mistet halvparten av sin omsetning på grunn av krisen, og 1 av 3 byråer tror ikke de overlever ut 2020. Likevel står bransjen på bar bakke, uten rett til støtte for avlyste arrangement slik som kultur og idrett – og kontantstøtten har ikke truffet. Dette er et paradoks, da bransjen er en avgjørende premissleverandør og inntektsgenerator for kultur, idrett, reiseliv- og hotellnæringen. Nå frykter vi arrangementsdød og frafall/bortfall av ansvarlige arrangører i 2021, og spørsmålet er hvem som skal påta seg ansvaret for mulig kollaps i eventbransjen, spør Navn Navnesen.
 • 1 av 4 eventbyråer frykter konkurs: - Vi står overfor mulig kollaps i eventbransjen. En bransje som omsetter for ca. 3 milliarder kroner årlig, og som sysselsetter mer enn 30 000 mennesker over hele landet hvert år. Som den absolutt viktigste inntektsgeneratoren for hotell, teknikk, logistikk xx, er det et paradoks at eventbransjen har blitt glemt. En undersøkelse av Opinion viser at 1 av 4 eventrbyåer ikke vil overleve tredje-kvartal 2020 dersom det ikke skjer noe med smitteverntiltakene eller kommer flere kompensasjonsordnigner. Eventbyråene taper i snitt halvparten av sin omsetning som følge av koronakrisen. På tross av at bransjen har utvist unik tilpasningsdyktighet, har de fleste fått mange avlysninger. Uten statlig krisehjelp, og med foreløpig driftsforbud, har 6 av 10 byråer måttet permittere 75% eller mer av sine ansatte i perioden etter 12. mars. For eventbransjen står viktig omsetning og aktivitet i fare over lang tid, og nå må noen gripe inn, sier Navn Navnesen.
 • Bekymret for tap av ansvarlige arrangører: - Det jeg frykter nå, er at vi uten eventnæringen vil miste et stort antall ansvarlige arrangører. I over 20 år har de bygget opp en solid kompetanse og innsikt i bransjespesifikke problemstillinger knyttet til både planlegging og gjennomføring av arrangement. Kompetanse bygget opp over så lang tid er ikke lett-erstattelig, sier Navn Navnesen.
 • Frykter kollaps for kongress- og møtebransjen:- Jeg er bekymret. Verken krisepakkene eller kontantstøtten fra staten har truffet norsk eventbransje. Bransjer omsetter for 3 milliarder kroner årlig, og sysselsetter mer enn 30 000 mennesker utenfor sin egen næringskjede årlig. Uten at næringen får forbedret og langsiktig tilpasset hjelp, vil møte- og kongressbransjen lide. Spørsmålet er hvem som skal fremskaffe trygge arenaer, i hele landet, hvis bransjen kollapser? Hvem skal sørge for vellykkede arrangement til bedrifter, organisasjoner og det offentlige nå, sier Navn Navnesen.
 • Usikkert om vi overlever tredjekvartal 2020: Vi vet at mange bedrifter og organisasjoner har slitt og fortsatt sliter på grunn av korona-epidemien. Konsekvensene av koronaen er ikke over for oss. Vi har falt mellom to stoler, for verken krisepakkene eller kontantstøtten har truffet bransjen. Nå ligger vi i stabilt sideleie, og går en svært uforutsigbar fremtid i møte. Per dags dato har vi forbud mot å drive vår næringsvirksomhet, og vi kan ikke planlegge arrangement uten forutsigbarhet om i smittevernreglene.
 • Har regjeringen glemt eventbransjen? Regjeringen har glemt eventbransjen: Eventbransjen er dynamoen i en enorm næringskjede, og er knutepunktet for mange bransjer innen idretts-, kultur- og reiselivsnæringen. Byråene sysselsetter flere titalls tusen mennesker og skaper store verdier for både lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Det er vi som sørger for at bedriftsnorge og det offentlige har tilgang på trygge arenaer hvor de gode opplevelsene finner sted. Men nå står vi igjen med brukket rygg.
 • Frykter massekonkurser i norsk eventbransje: Uten forbedret og tilpasset langsiktig krisehjelp, frykter vi at mellom 75-90% av norske eventselskaper vil gå konkurs. En fjerdedel av våre byråer tror ikke de overlever tredje-kvartal 2020 dersom det ikke skjer noe med smitteverntiltakene eller kommer flere kompensasjonsordninger. I dag har vi ikke hatt rett til støtte for avlyste arrangement slik som kultur og idrett, og kontantstøtten den treffer ikke oss. Vi er muligens en usynlig bransje, men vi er helt avgjørende for norske hotell og reiseliv, for idrett og kultur, for politikk og bedrifter.
LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN