Search
Search
Meny
Background

Dette er årets priser!

13. desember 2022
Endelig er det mulig å sende in case til Sponsor- og Eventprisen 2023!

NB! Søknadsfristen er 28. februar 2023

Du kan lese vedtektene her!
 

Vi ønsker allerede nå å informere om at vi har besluttet å sette en siste frist for innsendelse av case til Sponsor- og Eventprisen 2023 til 28. februar. Prisen for å send inn case vil imidlertid øke etter 31. januar. Se prisene under.

Priser frem til og med 31. januar: 
  • Pris medlem: kr. 2.499
  • Pris ikke-medlem: kr. 3.999
  • Pris påfølgende case medlem: kr. 949
  • Pris påfølgende case ikke-medlem: kr. 1.895

Priser fra 1. - 28. februar: 
  • Pris medlem: kr. 2.999
  • Pris ikke-medlem: kr. 4.799
  • Pris påfølgende case medlem: kr. 1.199
  • Pris påfølgende case ikke-medlem: kr. 2.399


ÅRETS KATEGORIER OG TILHØRENDE PRISER  

 
Kategori: SPONS 

 

Årets Sponsor  
Årets Sponsor går til et selskap, en organisasjon eller institusjon som over tid og gjennom sponsing har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi og smart bruk av sponsing for å rette oppmerksomhet mot egen merkevare. Gjennom sponsing viser selskapet/organisasjonen/institusjonen en tydelig knytning til selskapsstrategi med målinger som bekrefter at partnerskapet har en effekt.  
 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 

 

Årets Sosiosponsorat  

Årets sosiosponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (veldedig organisasjon) som har benyttet sponsoratet som plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.   
 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 

Årets Kultursponsorat  

Årets kultursponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (kulturobjekt) som har benyttet sponsoratet som plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.   

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 

Årets Idrettssponsorat 

Årets idrettssponsorat går til en sponsor (selskap, organisasjon eller institusjon) og et objekt (idrettsobjekt) som har benyttet sponsoratet som en plattform for strategisk samarbeid. Prisen anerkjenner at sponsing kan benyttes for å skape nye verdier sammen, gjennom å innlemme ressurser i et felles prosjekt. Prisen deles ut til et samarbeid der det kan dokumenteres at partene har brukt komplementære ressurser for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres.   

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 

Årets Sponsorobjekt  
Prisen tildeles et sponsorobjekt som viser tydelig profesjonalitet og struktur i egen portefølje samt stor evne til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter eller prosjekt tilpasset en sponsor. Ved juryering vektlegges evnen til å tilby gjenytelser til sponsor relatert til objektets kompleksitet og sponsorbidragenes størrelse. Små objekter har dermed like stor mulighet for å bli nominert som større objekter.  

 Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen.  

Årets Sponsorkampanje  
Prisen skal gå til et selskap, organisasjon eller institusjon som via en kampanje har utnyttet rettigheter i et sponsorat som kommersielt virkemiddel i en tidsbegrenset periode. Sponsorkampanjen skal bidra til posisjonering og omdømmebygging for merkevaren. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon, intern kulturbygging eller som annet strategisk virkemiddel. Dette for å oppnå ønsket, målsatt og målbar effekt av sponsorsamarbeidet. Resultatene skal kunne dokumenteres. Kampanjen skal fortelle omverden eller eksterne/interne målgrupper at selskapet, organisasjonen eller institusjonen er sponsor.  

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 
 

Kategori: EVENT/MESSE 
 

Årets B2C event/messe 

Prisen Årets Business 2 Consumer (B2C) event skal gå til et partnerskap av en bedrift, et eventselskap, en organisasjon eller institusjon, som gjennom målrettet og strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon eksternt. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater.  Årets B2C event deles ut til den bedriften som har benyttet event og/eller opplevelsesbasert kommunikasjon direkte mot sluttbruker optimalt. 

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 

 

Årets B2B event/messe 

Prisen Business to Business (B2B) event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom strategisk arbeid har brukt event som virkemiddel for å styrke sin markedsposisjon innen B2B markedet. Eventet eller eventserien skal ha oppnådd dokumenterte og målbare resultater.  

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 

 

Årets Produktlansering 

Årets produktlansering innen event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom strategisk bruk av event som markedskanal, har lansert et nytt produkt enten internt eller eksternt. Vinneren skal ha veldokumenterte resultater som underbygger at både produktet og lanseringen har vært suksessfulle. 

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 

Årets Intern-event 

Årets intern event skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har benyttet event som motivasjon for de ansatte slik at selskapet har hatt en meget positiv utvikling innenfor de områder som eventet skulle belyse. Vinnerbidraget må dokumentere status på effekt i forkant og i etterkant av eventet.  

 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 
 

Årets Hybrid event 

Prisen årets hybrid event deles ut til det selskap, organisasjon eller institusjon som på best mulig vis har utnyttet potensialet som ligger i en kombinasjon av digitalt event og fysisk event som markedskanal. Bidrag med god dokumentasjon på, før og etter eventet verdsettes.  
 
Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 

 

Årets Integrerte event-løsning  
Prisen Årets integrerte event-løsning deles ut til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har brukt event i en integrert del av en tidsbegrenset kampanje og bidrar til langsiktig posisjonering og omdømmebygging for en merkevare. Det kan være som virkemiddel for å befeste eller styrke markedsposisjon eksternt, eller som annet strategisk virkemiddel. Her vil vi se på effekt og bruk/utnyttelse av rettigheter i den sammenheng.  
 

Juryen har anledning til å nominere inntil fem kandidater til denne prisen. 

 

 

Kategori ANDRE: 
 

Årets Samfunnsengasjement 
Årets Samfunnsengasjement favner bredt og omfatter eksempelvis gjennomgående strukturert arbeid ved bruk av spons og/eller event/messe i et samfunnsengasjement. Det legges vekt på hvordan det kan vises til utvikling av egne prosjekter som også støtter oppunder bedriften/organisasjonen/institusjonens strategi. Det er en forutsetning at engasjementet og samarbeidet har bidratt positivt til et bærekraftig samfunn og at dette kan dokumenteres.  

 

Hovedjuryen har anledning til å nominere inntil to case fra hver av de andre prisene i kategoriene spons og event/messe. 

 

Årets Bransjepris 
Prisen skal gå til et selskap, en organisasjon eller institusjon som har jobbet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller event til ekstraordinær inspirasjon og læring for andre i bransjen. Denne klassen kan vinnes av samme søker/prosjekt som eventuelt også er nominert/vinner av annen pris. Det er ikke søknadsrett til denne prisen. Vinneren kan kåres på bakgrunn av innsendte søknader til de andre prisene eller baseres på juryenes egne innspill eller tips fra sponsor-/eventbransjen. Bransjen, gjennom medlemmene i foreningen, stemmer frem vinneren blant de nominerte gjennom en online-løsning. Vinneren offentliggjøres sammen med de øvrige vinnerne under bransjearrangementet Sponsor- og Eventprisen. 


Til søknadsportalen
facebook

LES FLERE NYHETER

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN