Search
Search
Meny
Background
Som en av landets største arrangører av messer, arrangementer og konserter vil vi bidra til gode arbeidsforhold, skriver Gunn Helen Hagen. Bildet: NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. (Foto: Gunnar Lier)

Feilslåtte innleieregler for event- og arrangementsbransjen

26. oktober 2023 | Gunn Helen Hagen - NOVA Spektrum AS
På skrivebordet til vår nyutnevnte arbeidsminister Tonje Brenna ligger en tykk bunke høringsinnspill fra bedrifter, organisasjoner og stiftelser som advarer mot regjeringens forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement.
På viktige områder tar de foreslåtte endringene i regelverket som inntil nylig var på høring, ikke hensyn til viktige særpreg ved event- og arrangementsbransjen:
Regjeringens forslag tar ikke hensyn til at mange av arrangementene som bransjen skaper og legger til rette for, består av faglige møteplasser i form av messer, konferanser og kongresser – og at det også i forbindelse med disse møteplassene ofte er nødvendig å gjøre nytte av innleid arbeidskraft for å skape gode og trygge arrangementsopplevelser.

Regjeringen trekker også en forenklet konklusjon om at innleid arbeidskraft kan erstattes med permanent økning av grunnbemanningen hos arrangører.

I vår virksomhet har vi over 130 faste medarbeidere. Disse er sterkt involvert i arbeidet før og etter hvert arrangement. De jobber også side om side med innleid arbeidskraft på våre største møteplasser.
Dersom vi skal øke grunnbemanningen ytterligere, vil det innebære en kraftig økning i antall ansatte i faste, men små stillingsbrøker – og med arbeidsplikt bare noen uker i året.

Vi kan ikke forstå at dette er en bedre løsning enn dagens der de aktuelle arbeidstagerne har hele og faste ansettelser hos våre samarbeidspartnere på bemanningsområdet.

Dersom regjeringen ikke justerer forslaget, vil det innebære at man i fremtiden kun kan gjøre nytte av innleid arbeidskraft til rigg og sceneteknisk arbeid. Sett i sammenheng med at eksempelvis tilberedning og servering av mat ofte også utgjør en viktig og naturlig del av arbeidsoppgavene som hører til gjennomføringen av større arrangement, finner vi departementets foreslåtte avgrensning lite logisk.
I verste fall innebærer forslaget at vi må si nei til oppdrag vi i dag er i stand til å løse gjennom kombinert bruk av faste og innleide ressurser. Dette svekker grunnlaget for trygge arbeidsplasser.

Som en av landets største arrangører av messer, arrangementer og konserter er vi opptatt av å bidra til gode og anstendige arbeidsforhold i bransjen vi er en del av. Vi har et felles ønske med myndighetene om et ryddig arbeidsliv for alle. Men det strider ikke mot bransjens behov for et regelverk som tar hensyn til at aktivitetsnivået i vår sektor svinger fra dag til dag og skaper et stort – kortvarig – behov for mer arbeidskraft.
Vi håper Brenna utviser større forståelse for dette enn sin forgjenger. Vi håper hun lytter til de tydelige motforestillingene som både næringslivet og kultursektoren har fremført i forbindelse med regjeringens forslag til lov- og forskriftsfesting av innleie til arrangement.
facebook

LES FLERE NYHETER

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN