Search
Search
Meny
Background

Fire nye styremedlemmer!

15. mai 2024
På foreningens årsmøte i april fikk vi inn fire nye styremedlemmer som vi ønsker varmt velkommen. Vi setter pris på at nye ressurser kommer inn, som ønsker å bidra i foreningen og styrke vårt arbeid.
Torsdag 4. april holdt vi årsmøte på Nobels Fredssenter i Oslo. Under møtet ble følgende valgt inn som nye medlemmer til styret:
  • Øystein Tynning, JCP (nestleder)
  • Tone Indrebø Næs, Deloitte (styremedlem)
  • Trude Fjærli Linge, Z Event (styremedlem)
  • Thomas Harstad, Mesh Community (2. varamedlem)

   

De nye styremedlemmene har stor faglig bredde og lang erfaring innen sine felt. Styreleder Vegard Arntsen er svært fornøyd med de nye tilskuddene til styret.

Det er veldig gledelig at vi har fått inn kapasiteter som Tone, Øystein, Thomas og Trude i styret. Hver av disse kommer inn med kompetanse og erfaring som kompletterer styret på en svært god måte, og jeg ser fram til å samarbeide med dem i tiden fremover. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke de avtroppende styremedlemmene for den store innsatsen de har langt ned for foreningen over flere år, sier Vegard.

Øystein Tynning fra JCP har kommet inn som ny nestleder, og ønsker med sitt styreverv å bidra til at foreningen blir en enda bedre tilrettelegger og aktiv bidragsyter for utviklingen av bransjen.

- Gitt min bakgrunn vil jeg ha et spesielt øye for event. Korona viste oss at vi er en endringsdyktig bransje, men også at vi trenger å jobbe mer for politikernes forståelse og anerkjennelse. Jeg håper å kunne bidra til dette og bransjens utvikling generelt i tiden som kommer, forteller Øystein.

Styremedlem Tone Indrebø Næs, Sustainability Director i Deloitte, ønsker å styrke foreningen ved å ta med seg relevant erfaring og kompetanse, og flytte bransjen i en grønnere retning, sammen med resten av styret og administrasjonen.

Et styreverv i Sponsor – og Eventforeningen er en fantastisk mulighet til å påvirke og forsterke samarbeidet mellom foreningen og bransjen slik at vi gjennom kompetanseutvikling, samspill og dialog sikrer relevans og verdi for medlemmene. Jeg har lang erfaring med foreningens arbeidsområder og håper spesielt min kunnskap innenfor bærekraft vil tilføre mye til foreningens styre, sier Tone.

Takk til tidligere styremedlemmer
Administrasjonen ser frem til et godt samarbeid med de nye medlemmene og gleder oss til å lære av deres erfaringer og kompetanse. Foreningens daglige leder, Bodil Berggren, ønsker samtidig å takke Cathrine Instebø, Linda Eng Strand, Trine Richardsen og Marte Strand for en enorm innsats for foreningen.

- Vi er helt avhengig av den erfaringen og kompetansen dyktige styremedlemmer besitter for å utvikle vår bransje, avslutter Bodil.
facebook

LES FLERE NYHETER

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN