Search
Search
Meny
Background

Mulighet for å søke kompensasjonsordning i Oslo

25. april 2022 | Janette Haukland
Kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Oslo som helt eller delvis har falt utenfor andre kompensasjonsordninger.

Frist for å søke er 4. mai 2022.

Kort om kompensasjonsordningen:

Dette er en ventilordning for virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle statlige kompensasjonsordningene og tidligere kommunale kompensasjonsordninger.

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og forsøke å dempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, ved hjelp av direkte tilskudd.  

Oslo kommune har satt av 73,5 millioner kroner til denne ordningen. Hver søker/virksomhet kan i utgangspunktet motta inntil 700 000 kroner i støtte fra ordningen, men dette maksbeløpet kan justeres basert på antall søkere. Det tildelte beløpet skal ikke være større enn beregningsgrunnlaget.


Hvem kan søke:
 • Virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de kommunale eller den ordinære statlige kompensasjonsordningen. Det vil si virksomheter som ikke har mottatt noe støtte eller fått mindre enn 25% av sitt omsetningstap dekket gjennom andre kompensasjonsordninger.  
 • Virksomheten må ha forretningsadresse i Oslo.
 • Virksomheten må være registrert i MVA-registeret og ha et organisasjonsnummer eller virksomhetsnummer.
 • Virksomheten må være en privat kommersiell virksomhet. Det vil si å ha profitt som formål og/eller forutsetning.
 • Virksomheten må ha minst én ansatt.
 • Virksomheten må ha vært i drift senest 1. september 2021.
 • Virksomheter som har mer enn 50 ansatte må sende inn et eget egenerklæringsskjema. 
Hvem kan ikke søke:
 • Virksomheter som har fått mer enn 25% av sitt omsetningstap i tilskuddsperioden dekket gjennom andre kompensasjonsordninger.  
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor. Dette gjelder for eksempel barnehager som ikke er offentlig drevet, der inntekter kommer fra kommune og foreldrebidrag, eller renovasjonsvirksomhet.
 • Virksomheter innen finansnæringen.
 • Virksomheter som på søknadstidspunktet er under konkursbehandling eller under frivillig eller tvungen avvikling. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap eller ha personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
Slik fordeler vi kompensasjonen:

Den totale potten er på 73,5 millioner, og vil bli fordelt på søkere som har rett til støtte, ut fra beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten minus det virksomheten eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19.

Vi fordeler etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Veilederen er basert på rammeverket fra Temporary Framework

Les mer og søk her: SØK

facebook

LES FLERE NYHETER

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er en medlemsfordel og derfor forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vi flytter over på nytt medlemssystem. Er du medlem vil du i løpet av noen dager motta invitasjon til vårt nye system slik at du kan logge inn.
BLI MEDLEM
LOGG INN