Search
Search
Meny
Background

SPONSOR- OG EVENTPRISER 2024

Årets Sponsor
Denne kategorien er åpen for et selskap, en organisasjon eller institusjon som har vist særlig godt strukturert arbeid med sponsorstrategi og smart bruk av sponsing for å rette oppmerksomhet mot egen merkevare. Gjennom sponsing viser kandidaten en tydelig knytning til selskapsstrategi med målinger som bekrefter at sponsoratet har en effekt.

Årets Kultursponsorat
Denne kategorien er åpen for kampanjer, aktiveringer eller helhetlige partnerskap innen kultursponsing som har resultert i merkevare- og/eller forretningsfordeler for sponsor og sponsorobjekt ved å henvende seg til en definert målgruppe. En kategori både sponsorer og sponsorobjekter kan søke på. Eksempler på sponsorobjekter innen kultursektoren er festivaler, konserter, museer, nasjonale og internasjonale arrangementer og teatre. 

Årets Idrettssponsorat
Denne kategorien er åpen for kampanjer, aktiveringer eller helhetlige partnerskap innen idrettssponsing som har resultert i merkevare- og/eller forretningsfordeler for sponsor og sponsorobjekt ved å henvende seg til en definert målgruppe. En kategori både sponsorer og sponsorobjekter kan søke på. Eksempler på sponsorobjekter innen idrettssektoren er arenaer, klubber, lag/forbund, og nasjonale og internasjonale arrangementer.

Årets Sponsorobjekt
Denne kategorien er åpen for alle sponsorobjekter som viser profesjonalitet og struktur i egen portefølje, som evner til å sette seg inn i og løse samarbeidspartneres ønsker/behov samt/eller å utvikle sponsorkonsepter eller prosjekter tilpasset én eller flere sponsorer.

Årets Samfunnsengasjement
Denne kategorien er åpen for sponsorater og eventprosjekter som tydelig reflekterer bedriftens samfunnsansvar ved å skape varige resultater innen sosial og/eller grønn bærekraft. Dette inkluderer tiltak som fremmer økt likestilling, mangfold, inkludering, samt klima- og miljøinitiativ. Sponsoratet eller prosjektet bør være tett knyttet til selskapets strategi og FN`s bærekraftsmål. Målet med prosjektet kan for eksempel være å engasjere ansatte, kunder, leverandører, opinionen, endre holdninger og/eller gjøre en forskjell i samfunnet.

Årets Sponsoraktivering 
Denne kategorien er åpen for alle som har gjort mer enn bare logoeksponering i et sponsorat. Målet er å skape en engasjerende, meningsfull og interaktiv opplevelse som øker merkevareeksponeringen og synligheten. Dette for å oppnå styrket markedsposisjonen og gi merverdi for både sponsoren og objektet. Kategorien er tilgjengelig for både sponsor og sponsorobjekt. Eksempler på dette inkluderer, men er ikke begrenset til: aktivering gjennom arrangementer, digital aktivering og innholdsmarkedsføring.

Årets Brand Activation 
Denne kategorien er åpen for erfaringsbaserte markedsføring-initiativ rettet mot å skape engasjement mellom målet og produktet. For eksempel utdeling av vareprøver, «point-of-sale activation». Utstillinger i butikklokaler, kampanjer eller konkurranser for forbrukere, «forbrukerkampanjer» (tilbud i begrenset periode, konkurranser, belønninger som motiverer til kjøp eller interaksjon med merkevaren) og «pop-up-opplevelser» (midlertidige steder eller butikker som tilbyr en unik merkevareopplevelse på steder med mye trafikk, og/eller i samarbeid med arrangementer eller festivaler).

Årets Stand-aktivering
Denne kategorien er åpen både for eventbyrå som jobber med underleverandører og for utstillere/stand-byggere/stand-designere som har deltatt med en messestand eller utstilling på en eller flere event/arrangement i Norge eller i utlandet – der standen er bygget av norske standbyggere. Vurderingen av hvert bidrag tar hensyn til kreativitet og merkevarekobling (invitasjon, stand, aktivering, aktiviteter på standen og personell som arbeider) og med et klart budskap og målbare mål.

Årets Lansering 
Denne kategorien er åpen for et selskap, en organisasjon eller institusjon som gjennom strategisk bruk av event eller sponsorat, har lansert et nytt produkt eller en ny tjeneste, enten internt eller eksternt.

Årets B2I 
Denne kategorien er rettet mot et internt publikum – hele eller deler av virksomhetens ansatte - og er åpen for interne arrangement og møter (f.eks. kurs & konferanser, kick-offs, jubileer og andre markeringer) som har til hensikt å bygge kunnskap, samhold & bedriftskultur og team-building. Det bør knyttes et internt kommunikasjonsmål til det interne arrangementet/møtet, som tar sikte på endring, forankring eller utvikling innenfor virksomheten.

Årets B2B 
Denne kategorien er åpen for event/arrangement (f.eks. konferanser/kongresser, messer og roadshows) rettet mot forretningsforbindelser (f.eks. kunder og agenter). Eventet/arrangementet skal være rettet mot eksterne interessenter, og måloppnåelse skal knyttes til forretningsstrategi.

Årets B2C 
Denne kategorien er åpen for event/arrangement (f.eks. produkt- eller tjenestelanseringer, nyåpninger, festivaler, messer og roadshows) rettet mot sluttforbrukere/konsumenter. Eventet/arrangementet skal være rettet mot eksterne interessenter, og måloppnåelse skal knyttes til forretningsstrategi.

Årets Innholdsproduksjon til et Event 
Denne kategorien er åpen for et enkelt innholdselement eller helhetlig innholdsproduksjon til eller på et event. Innholdet må ha målsetting om å oppnå en bestemt effekt hos publikum, enten det er å bygge forståelse, fellesskap, tilslutning eller å underholde. Innholdet skal demonstrere viktigheten av godt innhold på event, og kunne ta i bruk alle virkemidler innenfor kommunikasjon og event-teknisk produksjon.
For eksempel video-/audio produksjoner, grafisk/visuelt innhold, interaktivt innhold, trykket materiell (print), digitalt innhold, liveopptredener, demonstrasjoner og kreative installasjoner, workshops og opplæringsmateriell og fotografi.

Årets Bransjepris
Prisen tildeles et selskap, en organisasjon eller en institusjon som har arbeidet målrettet og strategisk med et sponsorprosjekt og/eller arrangement som har inspirert og gitt verdifull læring til bransjen. Den samme søkeren/prosjektet kan vinne denne prisen selv om de også er nominert eller vinner av en annen pris. Juryen baserer sine nominasjoner på innsendte søknader. Bransjen, representert av medlemmene i foreningen, vil stemme på vinneren blant de nominerte gjennom en nettbasert løsning før utdelingen av Sponsor- og Eventprisen. Vinneren vil bli kunngjort sammen med de andre vinnerne under bransjearrangementet Sponsor- og Eventprisen. 
Minimum fem kandidater bør nomineres til denne prisen.

Med forbehold om mindre justeringer. 
Søknadsportalen

Hovedsponsor

LUKK Close

BLI MEDLEM

Denne siden er forbeholdt medlemmer av Sponsor- og Eventforeningen.

Vennligst logg inn eller bli medlem for å se innholdet.
BLI MEDLEM
LOGG INN